Uwaga! Interaktywne dokumenty PDF można wypełnić komputerowo (przejścia między polami odbywają sie za pomocą klawisza "Tab" bądź myszy), zapisać na dysk do ponownego wykorzystania a następnie wydrukować.