jw new1przetargi1komunikaty1

ebok 1

 Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Tarnowskich Wodociągów Spółka z o.o.

Niniejszym miło nam zakomunikować, iż udostępniamy kolejną funkcjonalność naszego sytemu, tzw. eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta,  które ułatwi Państwu kontakt z naszą spółką oraz pozwoli na załatwianie niezbędnych spraw  w szybki i wygodny sposób. Zachęcamy do korzystania z nowej funkcjonalności.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż uruchomiliśmy dla osób głuchych lub słabosłyszących bezpłatną usługę tłumacza języka migowego on-line. Z usługi można skorzystać na dwa sposoby:

  1. podczas wizyty w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wodnej 2 w Tarnowie należy podejść do stanowiska „Umowy” i zgłosić potrzebę skorzystania z powyższej usługi. Pracownik Spółki połączy się wówczas z tłumaczem języka migowego w celu kontynuowania rozmowy;
  2. za pośrednictwem naszej strony internetowej – przy użyciu komputera lub urządzenia mobilnego z systemem Android, wyposażonego w kamerę oraz podłączonego do internetu kliknąć w link: Rozpocznij Połączenie, który połączy się z pracownikiem naszej Spółkiw celu kontynuowania rozmowy.

videoUsługa tłumacza języka migowego on-line dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach : 8:00 do 15:00.

Informacja dla Odbiorców Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o.

na terenie Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tarnów, Gminy Skrzyszów, Gminy Wierzchosławice, Gminy Pleśna, Gminy Lisia Góra, Gminy Pilzno i Gminy Tuchów

Stosownie do art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., w związku z zatwierdzoną taryfą na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Krakowie, z dnia 25 kwietnia 2018 roku, znak: KR.RET.070.185.2018, informują, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 10 maja 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), wchodzi w życie od dnia 18 maja 2018 roku.

akr_1

    Z przyjemnością informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, po 4 latach od udzielenia akredytacji dla Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o., oraz po przeprowadzeniu jego ponownej oceny w lipcu 2016 r., podtrzymało swoją decyzję z 2012 r. oraz przedłużyło  akredytację dla Spółki na kolejne 4 lata. Tym samym PCA potwierdziło, że akredytacja dla Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. pozostaje w mocy do 20.08.2020 r., czego dowodem jest Certyfikat Akredytacji nr AB 1350, wydany w dniu 21 lipca 2016 r.

    Nasze Laboratorium spełnia wymagania Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w zakresie kompetencji laboratoriów wykonujących pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Laboratorium Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. od 2007 r. jest również upoważnione do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie corocznie wydawanych Decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
      Certyfikat akredytacji wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję jest formalnym uznaniem kompetencji naszego Laboratorium do wykonywania badań jakości wody i ścieków. Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań i kwalifikacji zatrudnionego personelu.