jw new1przetargi1komunikaty1

akr_1

    Z przyjemnością informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, po 4 latach od udzielenia akredytacji dla Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o., oraz po przeprowadzeniu jego ponownej oceny w lipcu 2016 r., podtrzymało swoją decyzję z 2012 r. oraz przedłużyło  akredytację dla Spółki na kolejne 4 lata. Tym samym PCA potwierdziło, że akredytacja dla Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. pozostaje w mocy do 20.08.2020 r., czego dowodem jest Certyfikat Akredytacji nr AB 1350, wydany w dniu 21 lipca 2016 r.

    Nasze Laboratorium spełnia wymagania Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w zakresie kompetencji laboratoriów wykonujących pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Laboratorium Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. od 2007 r. jest również upoważnione do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie corocznie wydawanych Decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
      Certyfikat akredytacji wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję jest formalnym uznaniem kompetencji naszego Laboratorium do wykonywania badań jakości wody i ścieków. Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań i kwalifikacji zatrudnionego personelu.

Ceny Wody 2017

K O M U N I K A T

Stosownie do art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity D. U. z 2015 r., poz. 139)

Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.
w Tarnowie ul. Narutowicza 37
o g ł a s z a,

że od 1 marca 2017 r. wchodzi w życie nowa taryfa cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tarnów, Gminy Skrzyszów a także Gminy Pleśna, Gminy Wierzchosławice, Gminy Lisia Góra oraz  Miasta i  Gminy Pilzno w zakresie usług świadczonych przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. do 28 lutego 2018 r.

Niezmiernie miło nam zakomunikować, iż Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z dniem 01 listopada 2012 roku przystąpiły do Programu Gminy Miasta Tarnowa pod nazwą Karta Tarnowskiej Rodziny w charakterze partnera programu.
Będąc Spółką operującą na terenie miasta Tarnowa, docierając swoimi usługami praktycznie do wszystkich mieszkańców, widzimy potrzebę aktywnego włączenia się do tej inicjatywy. Jednocześnie mając na uwadze ograniczenia ustawowe jakie nas obowiązują, zadeklarowaliśmy 20% rabat dla posiadacza Karty Tarnowskiej Rodziny - na wszystkie usługi ogólnobudowlane świadczone przez Spółkę (rabat nie obejmuje usług objętych taryfą).
Gepard

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z satysfakcją informują o wyróżnierniu

w V edycji Gepardy Biznesu 2010 za dynamiczny rozwój

Gepard
Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. z satysfakcją informują, iż w dniu 6 grudnia 2011 roku w Sali Lustrzanej w Tarnowie uhonorowano zasłużonych pracowników oraz emerytów Tarnowskich Wodociągów Spółka z o. o. Złote Medale za Długoletnią Służbę przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wręczył Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik w asyście Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały.
odznaczenia_1 odznaczenia_2 odznaczenia_3 odznaczenia_4
  odznaczenia_5   odznaczenia_6    odznaczenia_7  
 
Medale otrzymali:
Pani Barbara Bielecka
Pan Wacław Chłopecki
Pani Stanisława Czermak
Pan Marcin Gawełczyk 
Pani  Janina Grzywacz 
Pan Adam Sak
Pani Barbara Szczepaniak
Pani Bożena Wyszyńska 
Pani Natalia Puzon
Pan Ryszard Skultecki
Pan Zbigniew Kostek – odznaczenie pośmiertne
Odznaczonym osobom dziękujemy za długoletnią, aktywną i owocną pracę i gratulujemy przyznanych odznaczeń.
Pracownicy Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o.
 
Akredytacja dla Laboratorium

Z przyjemnością informujemy, że w sierpniu 2012 r.. Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie zakończyło proces akredytacji Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. i decyzją z dnia 21.08.2012 r. przyznało Certyfikat Akredytacji nr AB 1350.

Tym samym nasze Laboratorium spełnia wymagania Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w zakresie kompetencji laboratoriów wykonujących pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Laboratorium Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. od 2007 r. jest również upoważnione do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie corocznie wydawanych Decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Certyfikat akredytacji wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję jest formalnym uznaniem kompetencji naszego Laboratorium do wykonywania badań jakości wody i ścieków.

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań i kwalifikacji zatrudnionego personelu.