us.jpg

10 marca 2009 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez JM Rektora prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia, a Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o.o. na czele z dr Tadeuszem Rzepeckim. Celem porozumienia jest wykorzystanie doświadczenia oraz możliwości naukowych i dydaktycznych Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, a także potencjału inżynierskiego i pozycji rynkowej Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

img_8152.jpg

img_8155.jpg
img_8158.jpg
img_8157.jpg
img_8162.jpg
 
img_8166.jpg
img_8167.jpg