Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z satysfakcją informują, iż w dniu 26 sierpnia 2010 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wręczenie nagród XIV edycji konkursu "Modernizacja Roku”.

W ogólnej liczbie 802 zgłoszonych do konkursu modernizowanych obiektów w 2009 roku znalazły się 3 zrealizowane inwestycje Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. Były to następujące zadania:

  1. Modernizacja i adaptacja budynku garażowo-magazynowego na Biuro Obsługi Klienta, ul. Wodna 2 w Tarnowie
  2. Restauracja elewacji siedziby Tarnowskich Wodociągów, ul. Narutowicza 37 w Tarnowie
  3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze
 
statuetka.jpg 

Wszystkie trzy zadania zostały pozytywnie ocenione i uzyskały nominacje do nagrody głównej znajdując się pośród 78 najlepszych realizacji modernizacyjnych w kraju wykonanych w 2009 roku. Inwestycje Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. nominowane były w trzech kategoriach tematycznych:

  1. obiekty użyteczności publicznej
  2. obiekty zabytkowe
  3. obiekty ochrony środowiska

Restauracja elewacji zabytkowego budynku siedziby Tarnowskich Wodociągów została nagrodzona wyróżnieniem (II miejsce) w kategorii obiekty zabytkowe.
Pełny sukces, I miejsce i tytuł Modernizacji Roku 2009 w kategorii obiekty ochrony środowiska odniosła Spółka za Modernizacje Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze. Nagrodę główną w tej kategorii wręczył przedstawicielom Tarnowskich Wodociągom Sp. z o. o. Główny Inspektor Ochrony Środowiska Pan Andrzej Jagusiewicz. Zgodnie z zasadą konkursu równorzędne nagrody otrzymali wykonawca inwestycji – Instal Kraków S.A. i projektant modernizacji – firma Energotechnika Knurów Sp. z o. o.

Powyższa nagroda stanowi potwierdzenie niezwykłej wartości inwestycji realizowanych w ostatnich latach w Tarnowie i w okolicach przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o., w szczególności inwestycji realizowanych z pomocą środków unijnych w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Tarnowie”.

p1010111.jpg

p1010111.jpg

p1010111.jpg

p1010111.jpg

p1010111.jpg