Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z satysfakcją informują, iż Prezes Zarządu Spółki – Tadeusz Rzepecki został w dniu 27 września 2011 roku wybrany Prezesem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy.
Izba zrzesza ponad 400 przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce, stanowiących reprezentację około 90% rynku usług wodociągowo – kanalizacyjnych w kraju. Wybór przez Radę Izby Prezesa Rzepeckiego do pełnienia funkcji Prezesa Izby w trudnym okresie dla branży wodociągowej stanowi dowód ogromnego zaufania ze strony członków Izby, a z drugiej strony oczekiwania zmiany sposobu funkcjonowania Izby w najbliższym czasie.

Szczegółowe informacje o składzie nowego Prezydium można znaleźć na stronie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – www.igwp.org.pl