Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z satysfakcją informuje, iż Prezes Zarządu Spółki – Tadeusz Rzepecki w dniu 25 października 2011 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Wręczenie odznaczenia odbyło się w Warszawie, podczas V Kongresu Wodociągowców Polskich, który odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.