jw new1przetargi1komunikaty1

 

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, iż Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. otrzymały z rąk Ministra Środowiska prof. Macieja Nowickiego tytuł „Lidera Polskiej Ekologii 2009” w kategorii Przedsiębiorstwo Świadczące Usługi  Komunalne za „Aglomeracyjno - zlewniowy model zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną w obszarze wschodniej Małopolski” orazTarDenPho® Technologia głębokiej redukcji azotu i fosforu w oczyszczalniach ścieków”.

 

Uroczyste wręczenie nagród w 12 edycji Konkursu Ministra Środowiska pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego – Lider Polskiej Ekologii 2009 miało miejsce w dniu 9 listopada 2009 r., w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie.

us.jpg

10 marca 2009 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez JM Rektora prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia, a Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o.o. na czele z dr Tadeuszem Rzepeckim. Celem porozumienia jest wykorzystanie doświadczenia oraz możliwości naukowych i dydaktycznych Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, a także potencjału inżynierskiego i pozycji rynkowej Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

img_8152.jpgANKIETA DLA KLIENTÓW

 
Odpowiedzi prosimy wrzucać do skrzynki znajdującej się

w Dziale Obsługi Klienta lub przesyłać na adres:


Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.,

33-100 Tarnów, ul Narutowicza 37


 

Prosimy zawiadomić natychmiast TW Sp. z o.o., gdy zauważyli Państwo, że:
  1. wystąpił wyciek przy wodomierzu;
  2. wskazania wodomierza budzą wątpliwości związane z jego pracą i sprawnością;
  3. została naruszona plomba.

Zgłoszenie awarii prosimy przekazać telefonicznie na nr telefonu  994

Jednocześnie przypominamy, że:

  1. wodomierze stosowane przez TW Sp. z o.o. podlegają okresowej legalizacji i są pod kontrolą Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek;
  2. złącza na wodomierzu są zabezpieczone plombami TW Sp. z o.o. i nie wolno ich samowolnie przemieszczać. Samowolne naruszenie (zerwanie) plomb podlega karze grzywny do 5.000 PLN. (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).

 Największa inwestycja w regionie mająca wpływ na poprawę jakości wody oraz uregulowanie gospodarki ściekowej w mieście Tarnów, gminie Tarnów i Skrzyszów.  

    ue.png
UNIA EUROPEJSKA 
Projekt : NR 2003/PL/16/P/PE/045
Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Tarnowie
Wartość projektu:                      38,046 MLN EUR
Dotacja z Funduszu Spójności:   25,871 MLN EUR  68 %
Środki własne:                           12,175 MLN EUR  32 %
PROJEKT TEN, WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ, PRZYCZYNIA SIĘ DO ZMNIEJSZANIA RÓŻNIC SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH POMIĘDZY OBYWATELAMI UNII