jw new1przetargi1komunikaty1

Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. z satysfakcją informują, iż w dniu 6 grudnia 2011 roku w Sali Lustrzanej w Tarnowie uhonorowano zasłużonych pracowników oraz emerytów Tarnowskich Wodociągów Spółka z o. o. Złote Medale za Długoletnią Służbę przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wręczył Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik w asyście Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały.
odznaczenia_1 odznaczenia_2 odznaczenia_3 odznaczenia_4
  odznaczenia_5   odznaczenia_6    odznaczenia_7  
 
Medale otrzymali:
Pani Barbara Bielecka
Pan Wacław Chłopecki
Pani Stanisława Czermak
Pan Marcin Gawełczyk 
Pani  Janina Grzywacz 
Pan Adam Sak
Pani Barbara Szczepaniak
Pani Bożena Wyszyńska 
Pani Natalia Puzon
Pan Ryszard Skultecki
Pan Zbigniew Kostek – odznaczenie pośmiertne
Odznaczonym osobom dziękujemy za długoletnią, aktywną i owocną pracę i gratulujemy przyznanych odznaczeń.
Pracownicy Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o.
 
Akredytacja dla Laboratorium

Z przyjemnością informujemy, że w sierpniu 2012 r.. Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie zakończyło proces akredytacji Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. i decyzją z dnia 21.08.2012 r. przyznało Certyfikat Akredytacji nr AB 1350.

Tym samym nasze Laboratorium spełnia wymagania Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w zakresie kompetencji laboratoriów wykonujących pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Laboratorium Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. od 2007 r. jest również upoważnione do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie corocznie wydawanych Decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Certyfikat akredytacji wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję jest formalnym uznaniem kompetencji naszego Laboratorium do wykonywania badań jakości wody i ścieków.

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań i kwalifikacji zatrudnionego personelu.


Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z satysfakcją informuje, iż Prezes Zarządu Spółki – Tadeusz Rzepecki w dniu 25 października 2011 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Wręczenie odznaczenia odbyło się w Warszawie, podczas V Kongresu Wodociągowców Polskich, który odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z satysfakcją informują, iż Prezes Zarządu Spółki – Tadeusz Rzepecki został w dniu 27 września 2011 roku wybrany Prezesem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy.
Izba zrzesza ponad 400 przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce, stanowiących reprezentację około 90% rynku usług wodociągowo – kanalizacyjnych w kraju. Wybór przez Radę Izby Prezesa Rzepeckiego do pełnienia funkcji Prezesa Izby w trudnym okresie dla branży wodociągowej stanowi dowód ogromnego zaufania ze strony członków Izby, a z drugiej strony oczekiwania zmiany sposobu funkcjonowania Izby w najbliższym czasie.

Szczegółowe informacje o składzie nowego Prezydium można znaleźć na stronie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – www.igwp.org.pl
 

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. zajęły wysokie 6-te miejsce w rankingu firm wodociągowych ogłoszonym przez dodatek Strefa Gospodarki dziennika Gazeta Prawna. Obecność przedsiębiorstwa z Tarnowa w szacownym gronie najlepszych przedsiębiorstw w kraju stanowi kolejny dowód skutecznie prowadzonej polityki rozwoju, modernizacji i optymalizacji kosztów w Tarnowskich Wodociągach Sp. z o. o.

Wyniki prowadzonego rankingu przedsiębiorstw ogłoszono w Gazecie Prawnej w dniu 26 sierpnia 2011 roku – poniżej skan gazety z wynikami konkursu.


RAnking wodociągów

Tarnowskie Wodociągi obchodzą w 2010 roku jubileusz stulecia.
  historia_1                                                                                                         100-lat-TW_20
  Historia Tarnowskich Wodociągów i Kanalizacji   Przygotowania BOK - galeria zdjęć