jw new1przetargi1komunikaty1

Ceny Wody 2017

K O M U N I K A T

Stosownie do art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity D. U. z 2015 r., poz. 139)

Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.
w Tarnowie ul. Narutowicza 37
o g ł a s z a,

że od 1 marca 2017 r. wchodzi w życie nowa taryfa cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tarnów, Gminy Skrzyszów a także Gminy Pleśna, Gminy Wierzchosławice, Gminy Lisia Góra oraz  Miasta i  Gminy Pilzno w zakresie usług świadczonych przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. do 28 lutego 2018 r.

Niezmiernie miło nam zakomunikować, iż Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z dniem 01 listopada 2012 roku przystąpiły do Programu Gminy Miasta Tarnowa pod nazwą Karta Tarnowskiej Rodziny w charakterze partnera programu.
Będąc Spółką operującą na terenie miasta Tarnowa, docierając swoimi usługami praktycznie do wszystkich mieszkańców, widzimy potrzebę aktywnego włączenia się do tej inicjatywy. Jednocześnie mając na uwadze ograniczenia ustawowe jakie nas obowiązują, zadeklarowaliśmy 20% rabat dla posiadacza Karty Tarnowskiej Rodziny - na wszystkie usługi ogólnobudowlane świadczone przez Spółkę (rabat nie obejmuje usług objętych taryfą).
Gepard

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z satysfakcją informują o wyróżnierniu

w V edycji Gepardy Biznesu 2010 za dynamiczny rozwój

Gepard
Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. z satysfakcją informują, iż w dniu 6 grudnia 2011 roku w Sali Lustrzanej w Tarnowie uhonorowano zasłużonych pracowników oraz emerytów Tarnowskich Wodociągów Spółka z o. o. Złote Medale za Długoletnią Służbę przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wręczył Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik w asyście Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały.
odznaczenia_1 odznaczenia_2 odznaczenia_3 odznaczenia_4
  odznaczenia_5   odznaczenia_6    odznaczenia_7  
 
Medale otrzymali:
Pani Barbara Bielecka
Pan Wacław Chłopecki
Pani Stanisława Czermak
Pan Marcin Gawełczyk 
Pani  Janina Grzywacz 
Pan Adam Sak
Pani Barbara Szczepaniak
Pani Bożena Wyszyńska 
Pani Natalia Puzon
Pan Ryszard Skultecki
Pan Zbigniew Kostek – odznaczenie pośmiertne
Odznaczonym osobom dziękujemy za długoletnią, aktywną i owocną pracę i gratulujemy przyznanych odznaczeń.
Pracownicy Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o.
 
Akredytacja dla Laboratorium

Z przyjemnością informujemy, że w sierpniu 2012 r.. Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie zakończyło proces akredytacji Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. i decyzją z dnia 21.08.2012 r. przyznało Certyfikat Akredytacji nr AB 1350.

Tym samym nasze Laboratorium spełnia wymagania Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w zakresie kompetencji laboratoriów wykonujących pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Laboratorium Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. od 2007 r. jest również upoważnione do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie corocznie wydawanych Decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Certyfikat akredytacji wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję jest formalnym uznaniem kompetencji naszego Laboratorium do wykonywania badań jakości wody i ścieków.

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań i kwalifikacji zatrudnionego personelu.


Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z satysfakcją informuje, iż Prezes Zarządu Spółki – Tadeusz Rzepecki w dniu 25 października 2011 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Wręczenie odznaczenia odbyło się w Warszawie, podczas V Kongresu Wodociągowców Polskich, który odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.