jw new1przetargi1komunikaty1


Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z satysfakcją informuje, iż Prezes Zarządu Spółki – Tadeusz Rzepecki w dniu 25 października 2011 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Wręczenie odznaczenia odbyło się w Warszawie, podczas V Kongresu Wodociągowców Polskich, który odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z satysfakcją informują, iż Prezes Zarządu Spółki – Tadeusz Rzepecki został w dniu 27 września 2011 roku wybrany Prezesem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy.
Izba zrzesza ponad 400 przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce, stanowiących reprezentację około 90% rynku usług wodociągowo – kanalizacyjnych w kraju. Wybór przez Radę Izby Prezesa Rzepeckiego do pełnienia funkcji Prezesa Izby w trudnym okresie dla branży wodociągowej stanowi dowód ogromnego zaufania ze strony członków Izby, a z drugiej strony oczekiwania zmiany sposobu funkcjonowania Izby w najbliższym czasie.

Szczegółowe informacje o składzie nowego Prezydium można znaleźć na stronie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – www.igwp.org.pl
 

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. zajęły wysokie 6-te miejsce w rankingu firm wodociągowych ogłoszonym przez dodatek Strefa Gospodarki dziennika Gazeta Prawna. Obecność przedsiębiorstwa z Tarnowa w szacownym gronie najlepszych przedsiębiorstw w kraju stanowi kolejny dowód skutecznie prowadzonej polityki rozwoju, modernizacji i optymalizacji kosztów w Tarnowskich Wodociągach Sp. z o. o.

Wyniki prowadzonego rankingu przedsiębiorstw ogłoszono w Gazecie Prawnej w dniu 26 sierpnia 2011 roku – poniżej skan gazety z wynikami konkursu.


RAnking wodociągów

Tarnowskie Wodociągi obchodzą w 2010 roku jubileusz stulecia.
  historia_1                                                                                                         100-lat-TW_20
  Historia Tarnowskich Wodociągów i Kanalizacji   Przygotowania BOK - galeria zdjęć
       
       
 
 

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z satysfakcją informują, iż w dniu 26 sierpnia 2010 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wręczenie nagród XIV edycji konkursu "Modernizacja Roku”.

W ogólnej liczbie 802 zgłoszonych do konkursu modernizowanych obiektów w 2009 roku znalazły się 3 zrealizowane inwestycje Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. Były to następujące zadania:

  1. Modernizacja i adaptacja budynku garażowo-magazynowego na Biuro Obsługi Klienta, ul. Wodna 2 w Tarnowie
  2. Restauracja elewacji siedziby Tarnowskich Wodociągów, ul. Narutowicza 37 w Tarnowie
  3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze
 
statuetka.jpg 

 

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, iż Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. otrzymały z rąk Ministra Środowiska prof. Macieja Nowickiego tytuł „Lidera Polskiej Ekologii 2009” w kategorii Przedsiębiorstwo Świadczące Usługi  Komunalne za „Aglomeracyjno - zlewniowy model zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną w obszarze wschodniej Małopolski” orazTarDenPho® Technologia głębokiej redukcji azotu i fosforu w oczyszczalniach ścieków”.

 

Uroczyste wręczenie nagród w 12 edycji Konkursu Ministra Środowiska pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego – Lider Polskiej Ekologii 2009 miało miejsce w dniu 9 listopada 2009 r., w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie.