KOMUNIKAT
 
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że nie świadczy usług napełniania basenu z hydrantów p.poż. Napełnianie basenu należy wykonać z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku. W przypadku, gdy woda z basenu nie jest odprowadzana do kanalizacji, istnieje możliwość zamontowania na instalacji wodociągowej wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej, zgodnie z warunkami dostępnymi w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Tarnowskich Wodociągów.