Kontakt

Adres:
ul. Czysta 14
Tarnów
małopolskie
33-100 Tarnów
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
+48 14 62 35 412
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych. Podstawowym obszarem działalności firmy są tereny gmin: miasta Tarnowa, gminy Tarnów i gminy Skrzyszów. Na obszarze tych trzech gmin Spółka jest jedynym dostawcą wody pitnej oraz odbiorcą ścieków.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. jest właścicielem wysokosprawnej oczyszczalni ścieków, spełniającej najwyższe światowe standardy. Obecnie Spółka odbiera ścieki z terenów 8 gmin, są to gminy: miasto Tarnów, gmina Tarnów, Skrzyszów, Żabno, Lisia Góra, Wierzchosławice, Wojnicz i Pleśna. W nieodległej przyszłości planowany jest odbiór ścieków z kolejnych gmin.

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie podejmowane przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. przedsięwzięcia w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej. System kanalizacyjny administrowany przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., która odbiera ścieki od około 200 000 mieszkańców regionu, to setki kilometrów sieci oraz dziesiątki przepompowni ścieków. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wg danych na koniec 2008 r. wynosi ok. 830 km.

Zakład Oczyszczalni Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność w 1978 r. Na przestrzeni ponad 30 lat Zakład podlegał nieustannym modernizacjom. W początkowej fazie eksploatacji oczyszczalnia nie uzyskiwała zadowalających wyników w zakresie redukcji zanieczyszczeń. Kolejne rozbudowy i modernizacje sprawiły, że obecnie osiągane parametry z zakresie oczyszczania ścieków dorównują światowym standardom, przy dwukrotnie zwiększonej przepustowości, w stosunku do pierwotnej, wynoszącej obecnie 86 400 m3/dobę.Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. w latach 2006-2008 wybudowała ok. 270 km sieci kanalizacyjnych. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Inwestycje te prowadzono na terenie trzech gmin: miasta Tarnowa, gminy Tarnów i gminy Skrzyszów. W ramach projektu finansowanego z tych środków rozbudowano znacznie sieć rozdzielczą, wybudowano dwa kolektory kanalizacyjne, które pozwoliły na odbiór ścieków z części południowej i północnej Miasta Tarnowa, konieczne było wybudowanie 52 sieciowych przepompowni ścieków i kilkunastu kilometrów rurociągów tłocznych.

Produktami ubocznymi powstającymi podczas procesu oczyszczania ścieków są skratki, piasek i osady ściekowe. Przedsiębiorstwo dokłada wiele starań, aby powstające na oczyszczalni odpady były jak najmniej uciążliwe dla środowiska. Efektem tych działań jest prowadzony od 2007 r. odzysk piasku oraz stabilizacja osadów ściekowych pozwalająca na ich rolnicze wykorzystanie.

W 2007 r. na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. rozpoczęto budowę instalacji suszarni osadów ściekowych. Inwestycja ta została zakończona z końcem 2008 r. Realizacja omawianej instalacji możliwa była dzięki uzyskanym przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. środkom pomocowym z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Budowa suszarni jest kolejnym krokiem do jeszcze pełniejszego wykorzystania osadów ściekowych i czterokrotnego zmniejszenia ich masy. Docelowo przewidywana jest utylizacja osadów ściekowych wraz z odzyskiem z popiołów związków fosforu.