Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów SP. z o.o. wykonuje analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody oraz analizy fizykochemiczne ścieków dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.
Nasze sprawozdania z badań są respektowane przez instytucje zewnętrzne (np. Sanepid, WIOŚ). 
Zakres wszystkich wykonywanych badań wody i ścieków, wraz z podanymi granicami oznaczalności oraz metodykami badawczymi podano w załączniku do zlecenia wykonania badań (patrz dół strony). Zakres akredytacji nr AB 1350 przyznanej przez PCA zamieszczony jest poniżej.
Naszym Klientom oferujemy:
  • rzetelne i wiarygodne wyniki analiz wykonanych w akredytowanym laboratorium, 
  • wykonywanie badań według zunifikowanych metod badawczych stosowanych w większości laboratoriów w kraju i zagranicą,  
  • prowadzenie badań zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych,
  • możliwość uczestniczenia w badaniach swoich próbek,  
  • pomoc i doradztwo w zakresie określania zakresu badań w zależności od celu ich wykonania,  
  • telefoniczną informację o wynikach badań niezwłocznie po zakończeniu analiz (przed wydaniem sprawozdania z badań) – na życzenie klienta
  • miłą, fachową obsługę i krótki czas realizacji zlecenia.
Próbki do badań fizykochemicznych przyjmowane są w siedzibie Laboratorium,
przy ul. Czystej 14, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-13.00.
Próbki do badan mikrobiologicznych należy dostarczać do Laboratorium do środy, do godziny 13.00
(prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu dostarczenia próbki)


Zalecamy, aby przy samodzielnym pobieraniu próbek skorzystać ze Skróconej instrukcji pobierania próbek wody lub Skróconej instrukcji pobierania próbek ścieków przygotowanych specjalnie dla naszych Klientów.
Laboratorium może również pobrać próbki do badań we własnym zakresie, przez kwalifikowanych próbkobiorców.
UWAGA: Próbki do badań wykonywanych dla potrzeb przedstawienia i wyników instytucjom zewnętrznym (np. Sanepidowi) powinny być pobrane przez Laboratorium!
WAŻNE: Czas, jaki upływa od chwili pobrania próbki do wykonania analiz w laboratorium, powinien być jak najkrótszy z uwagi na zachowanie rzetelności uzyskanych wyników. Z tego względu prosimy o dostarczanie próbek do badań niezwłocznie po ich pobraniu (w miarę możliwości).
Przed przyjęciem próbek do badań należy wypełnić Zlecenie wykonania badań, w którym zawarte są wszystkie istotne aspekty realizacji usługi w celu zagwarantowania pełnej satysfakcji naszego Klienta. W razie potrzeby personel Laboratorium udzieli wszelkich niezbędnych wyjaśnień i pomocy przy wypełnianiu Zlecenia.

Jesteśmy gotowi do ciągłego doskonalenia swoich usług w celu uzyskania Państwa satysfakcji. Chętnie przyjmujemy i analizujemy wszelkie uwagi, komentarze i sugestie naszych Klientów. W celu ułatwienia kontaktu z Państwem w tej kwestii opracowaliśmy krótką Ankietę zadowolenia Klienta, o której wypełnienie i przekazanie prosimy. Plik z ankietą można pobrać poniżej, druki ankiety są również dostępne w naszym laboratorium. Zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi uwagami.